Hobby
Batal
KATEGORI
link has been copied
5
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/603a8648df79b2518a5479c2/jawa-piranti-pawon-tradhisional--peralatan-dapur-tradisional
Agan-agan sekalian izin share peralatan dapur tradisional di Jawa, barang kali ada yang pernah tahu barang dan wujudnya tetapi belum tahu namanya.   Piranti Pawon Tradhisional yaiku piranti kang lumrahe digunakake kanggo olah-olah utawa masak. Piranti pawon iku akeh jinise. Tuladhane ana piranti kang nduweni wujud memper (mirip) karo liyane nanging jenenge beda amarga gedhe cilik (ukuran) lan pig
Lapor Hansip
28-02-2021 00:50

[JAWA] Piranti Pawon Tradhisional | Peralatan Dapur Tradisional

[JAWA] Piranti Pawon Tradhisional | Peralatan Dapur Tradisional


Agan-agan sekalian izin share peralatan dapur tradisional di Jawa, barang kali ada yang pernah tahu barang dan wujudnya tetapi belum tahu namanya.
 
Piranti Pawon Tradhisional yaiku piranti kang lumrahe digunakake kanggo olah-olah utawa masak. Piranti pawon iku akeh jinise. Tuladhane ana piranti kang nduweni wujud memper (mirip) karo liyane nanging jenenge beda amarga gedhe cilik (ukuran) lan pigunane beda.Piranti pawon ana kang digawe saka lemah, kayu, pring, tembaga, kuningan, lan wesi/waja.

Ing ngisor iki ana tuladha pirang-pirang piranti pawon tradhisional.


Alu

Alu yaiku piranti kanggo ndheplok/nutu gabah supaya beras lan gabugane kapisah. Lumrahe alu digunakake bebarengan karo lesung. Alu digawe saka kayu, wangune bunder dawa kaya tabung. Nanging ana uga jinis alu sing wujude luwih cilik lan cendhak minangka pasangane lumpang.Lesung

Lesung yaiku piranti kanggo ngolah gabah supaya dadi beras kanthi ditutu/didheplok alon-alon. Gabah didheplok nganggo alu bola-bali. Lesung digawe saka kayu gedhe lan dibolongi perangan tengah (digrowongi). Lesung uga digunakake ndheplok bumbu pawon kaya lombok, kacang, wiji kopi,  lsp.Enthong

Enthong yaiku piranti pawon kang digunakake kanggo nyidhuk sega. Enthong wujude kaya sendhok nanging luwih gedhe. Enthong digawe saka kayu, plastik, seng, utawa wesi.Parut

Parut yaiku piranti kang digunakake kanggo nisir/marut klapa. Parut digawe saka kayu (blabag), nanging satengahe blabag iku mau ana barang lincip kaya eri lan lumrahe digawe saka wesi.Telenan

Telenan yaiku piranti kang digunakake kanggo landhesan nalika ngrajang utawa ngiris. Lumrahe telenan digawe saka kayu utawa blabag. Telenan uga ana kang ngarani telenan.Tampah

Tampah yaiku piranti kanggo napeni utawa nginteri beras. Tampah wujude bunder digawe saka pring kang wis disirat lan dianam. Tampah uga digunakake kanggo wadhah jajanan, mepe krupuk, lan wadhah tumpeng nalika slametan utawa bancakan.Kalo

Kalo yaiku piranti kang digunakake kanggo saringan peresan ampas klapa supaya ngasilake santen. Wujude kalo yaiku setengah bunder lan cekung. Kalo digawe saka pring kang disirat cilik-cilik lan dianam.Kukusan

Kukusan yaiku piranti kang digunakake nalika adang. Kukusan digawe saka pring kang disirat cilik-cilik lan dianam. Kukusan diwangun kaya conthong (krucut).


Semprong

Semprong yaiku piranti kang digunakake kanggo ndamoni geni supaya murub.  Semprong digawe saka pring.Beruk

Beruk yaiku piranti kang digunakeke kanggo naker. Beruk digawe saka bathok klapa kang wis tuwa. Dene barang kang ditaker biyasane beras. Nanging beruk uga digunakake naker jagung, kacang, lan glepung gaplek.Siwur

Siwur yaiku piranti kang digawe saka bathok klapa, wujude kaya dene beruk nanging diwenehi garan/danganan. Siwur gunane kanggo nyidhuk banyu utamane banyu kang jero upamane banyu ing genthong. Siwur bisa uga kanggo piranti kimpoian ing babagan siraman.Uleg-uleg

Uleg-uleg (munthu) yaiku piranti kang digunakake kanggo nguleg sambel, bumbu, utawa bahan liyane supaya alus. Uleg-uleg digawe saka watu, kayu, pring, lan plastik. Lumrahe uleg-uleg digunakake bebarengan karo cowek utawa layah.Cowek

Cowek yaiku piranti pawon kanggo nguleg sambel utawa bumbu liyane. Lumrahe cowek digawe saka watu lan kayu. Ana uga sajinis cowek kang digawe saka lemah jenenge layah.Lumpang

Lumpang yaiku piranti kang digunakake kanggo mbebak utawa dheplok. Barang kang didheplok bisa bumbu, beras, kacang, ubarampe jamu, lsp. Lumpang bisa digawe saka kayu, watu, wesi lan diwangun bunder ing tengah dilegoki Lumrahe lumpang digunakake bebarengan karo alu.Anglo

Anglo (angklo) yaiku piranti pawon sing digunakake kanggo masak kaya dene kompor kanthi urup-urup saka areng. Bisa areng kayu utawa areng bathok. Anglo digawe saka  lempung utawa watu padhas. Anglo nduweni complongan ana ing tengah.Genthong

Genthong yaiku piranthi kanggo wadhah banyu utawa tandhon. Banyu ing genthong bisa digunakane kanggo adus, masak, ngombe, lsp. Genthong lumrahe digawe saka lemah lempung. Nanging jaman saiki uga ana genthong saka plastik.Klenthing

Klenthing yaiku piranti/wadhah banyu nalika ngangsu (njupuk banyu) ana ing sumur, sendhang utawa belik lan digawa mulih kanggo adus, adang, ngombe, lsp. Klenthing digawa saka lemah. Wujude bunder duwe gulu lan lambe. Klenthing uga ana sing ngarani jun.Kendhi

Kendhi yaiku piranti kanggo wadhah banyu ngombe kang digawe saka lemah. Kendhi nduweni cucuk lan gulu. Kendhi wujude warna-warna, ana sing nduweni gulu dawa, uga ana kang wujude gedhe lan ditambah lekuk-lekuk.Ceret

Ceret yaiku piranti kang digunakake kanggo wadhah nggodhog banyu. Wujudue nduwe gagang, tutup, lan cucuk kaya kendhi nanging ceret digawe saka aluminium/tembaga. Ceret kang wujude gedhe diarani ketel.Dandang

Dandang yaiku piranti pawon kang digunakake kanggo adang, nggodhog banyu, lan ngukus. Wujude kaya panci nanging nduweni cekung. Dandang digawe saka campuran tembaga lan kuningan. Mula nduweni warna abang rada coklat.Lading

Lading yaiku piranti kang digunakake kanggo ngiris/ngrajang. Lading dumadi saka rong perangan yaiku garan/gagang kanggo cekelan lan wilahan kanggo ngiris. Wilahan digawe saka wesi/waja kang diwangun tipis lan dilandhepake. Lading uga ana kang ngarani peso.


Video Piranti Pawon
Diubah oleh blagenthak
profile-picture
profile-picture
tien212700 dan tulip.putih memberi reputasi
2
Masuk atau Daftar untuk memberikan balasan
[JAWA] Piranti Pawon Tradhisional | Peralatan Dapur Tradisional
28-02-2021 01:41
Byuhh kangen omong basa jawa 😭
0 0
0
[JAWA] Piranti Pawon Tradhisional | Peralatan Dapur Tradisional
28-02-2021 14:19
Èmmmmm...up up up up
0 0
0
[JAWA] Piranti Pawon Tradhisional | Peralatan Dapur Tradisional
28-02-2021 17:09
Rasakan minum air putih dari kendhi gan beehhh gak usah di masukin ke kulkas udah seger dan dingin enak banget gan asli
0 0
0
[JAWA] Piranti Pawon Tradhisional | Peralatan Dapur Tradisional
28-02-2021 19:18
wkwkwk masih punya semua di rumah nih benda benda legend 🤣 mak w suka pake ini katanya irit 😂
0 0
0
[JAWA] Piranti Pawon Tradhisional | Peralatan Dapur Tradisional
28-02-2021 21:53
dulu di rumah masih komplit piranti pawon kayak gitu
tapi sekarang mah udah banyak yang berkurang
0 0
0
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia